Du har som elev hos Debels Køreskole mulighed for at tage dit kørekort i et tempo, der passer dig.

Debels Køreskole har løbende holdstart, og der er både mulighed for at vælge ugehold og lynhold. På den måde kan du vælge det hold, der passer bedst til dig.

Ugehold:
På et ugehold har du teoriundervisning en gang om ugen og køretimer 1-2 gange om ugen. Den obligatoriske del strækker sig over 8 uger. Dette hold passer godt til dig, der har en travl hverdag, hvor der både skal være plads til skole, lektier, job m.m.

Lynhold:
Vælger du at gå på et lynhold, vil du have teoriundervisning 2 gange om ugen og køretimer 2-3 gange om ugen. Den obligatoriske del strækker sig over ca. 4 uger. Dette hold er for dig, der ønsker at tage et hurtigt og intenst kørekortforløb.

Et lynhold kræver stor fleksibilitet fra din side i de 4 uger, forløbet strækker sig over.

Inden du starter, skal du tage stilling til, om du ønsker at gå på et ugehold eller et lynhold, og herefter kan du tilmelde dig her på siden.

Sommerlynhold:
Hver sommer afholder vi sommerlynhold i køreskolen. Det er hold, der strækker sig over 14 dage, hvor du har teoriundervisning og køretimer næsten hver dag. Dette hold er for dig, der ønsker at tage et hurtigt og intenst kørekortforløb.

For at du kan få kørekort, skal du udfylde en blanket, der hedder ”Ansøgning om kørekort”. Blanketten bliver udleveret til dig til din første teoritime. Blanketten skal i udfyldt stand indleveres til borgerservice med henblik på godkendelse. Vi hjælper dig med at udfylde ansøgningen og sørger for at indlevere ansøgningen for dig.

Før vi kan indlevere ansøgningen om kørekort for dig, skal du sørge for tre ting:

Et billede:
Du skal sørge for at få taget et vellignende billede af dig selv i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30-36 mm i højden. Vi anbefaler, at du får taget billedet hos en fotohandler, så er du sikker på, at billedet opfylder de krav, det skal.

En lægeerklæring:
Du skal bestille en tid ved din egen læge og få en lægeerklæring.

Et færdselsrelateret førstehjælpskursus:
Det er påkrævet, at du gennemfører et færdselsrelateret førstehjælpskursus (8 timer), inden du kan ansøge om at få kørekort.

Debels Køreskole har et godt og solidt samarbejde med Nicolaisens Førstehjælp som tilbyder førstehjælp i køreskolens lokaler på Oddervej 172, Højbjerg. Kontakt køreskolen for tilmelding.

Når du har gennemført dit færdselsrelaterede førstehjælpskursus, får du tilsendt et bevis på mail, som er gyldigt 1 år fra udstedelsdatoen.

Det er et lovkrav, at du som elev skal have 29 lektioners teoriundervisning. Lektionerne er fordelt udover 8-9 gange, og hver teorigang vil bestå af 3-4 lektioner.

Hos Debels Køreskole undervises der efter alle lovens bestemmelser. Al teoriundervisning foregår som klasseundervisning med aktiv dialog mellem eleverne og kørelæreren. Der lægges stor vægt på at gøre teoriundervisningen sjov, men samtidig også lærerig. Undervejs deler vi ud af vores erfaringer og sjove historier fra trafikken.

Vi vil i løbet af teoriforløbet gennemføre nogle teoriprøver, hvor kørelæreren vil gennemgå eventuelle fejl og give forklaringer til de enkelte trafiksituationer.

Hver opmærksom på, at alle lektioner er af 45 minutters varighed.

Første gang du sætter dig bag rattet i en bil, bliver på en manøvrebane, også kaldet kravlegården. Manøvrebanen er en lukket bane, hvor der max vil køre 2 andre elever udover dig.

Første gang vil foregå med meget lav fart. Du lærer, hvordan du betjener bilen, og hvordan du udfører de forskellige øvelser. Du vil hele tiden få forklaret øvelserne og blive hjulpet videre til en ny øvelse.

I de 4×45 minutter vi er på manøvrebanen, øver vi os blandt andet i:

• Betjening af bilen
• Igangsætning
• Standsning
• Ligeudkørsel
• Vendinger
• Parkering
• Bakning
• Gearskift

Efter 3. gangs teoriundervisning skal vi ud og køre i trafikken. De første par køretimer kører vi på mindre trafikerede veje, således at du stille og roligt vænner dig til trafikken.

Det er dig, der styrer bilen, men bare rolig, kørelæreren vil hele tiden fortælle dig, hvor du skal hen, hvad du skal gøre, og hvordan du skal køre. Endvidere har kørelæreren også et sæt pedaler, så kørelæreren vil altid hjælpe dig igennem på den mest sikre måde.

Det er et lovkrav, at du skal have minimum 16 lektioner af 45 minutters varighed i kørsel på vej. Normalt kører vi 2 lektioner pr. gang.

Det er meget individuelt, hvor mange lektioner hver enkelt elev har behov for. Din kørelærer vil hjælpe dig med at vurdere, om du har behov for ekstra køretimer, så du kan køre sikkert og forhåbentlig bestå din køreprøve i første forsøg.

I slutningen af forløbet skal du på køreteknisk anlæg, også kaldet glatbane. Vi benytter køreteknisk anlæg på Jyllandsringen ved Silkeborg.

På køreteknisk anlæg prøver vi forskellige øvelser af – både på tør og glat vej. Det er alt sammen med til at give dig erfaring om bilens bremselængder, fart og styreegenskaber på forskelligt underlag.

Du får samtidig mulighed for at prøve dine egne grænser af i de forskellige øvelser, og du finder ud af, hvordan både du og bilen reagerer i forskellige situationer.

Når du har gennemgået alle obligatoriske lektioner med tilfredsstillende resultat, kan du komme til køreprøve.

Køreprøven består af to dele. En teoretisk prøve og en praktisk prøve. Du skal bestå den teoretiske prøve, før du kan gå videre til den praktiske prøve.

Når du har bestået den teoretiske prøve, tager kørelæreren en snak med dig om, hvornår du er klar til den praktiske prøve. Inden den praktiske prøve skal du have så meget rutine, at du kan manøvrere rundt i trafikken uden kørelærerens hjælp og uden at være til fare for dig selv og den øvrige trafik.

Til den praktiske prøve kører du i den skolevogn, som du har kørt i under hele forløbet. Selve prøven tager ca. 25 minutter, og her er det op til dig at vise den prøvesagkyndige, at du formår at føre bilen på en sikker og hensynsfuld måde, uden at være til fare for dig selv eller andre.

Efter prøven får du straks besked, om du har bestået!